آیلار عبادی آذر

متولد تهران

تحصیلات دانشگاهی: فارق التحصیل زبان اسپانیایی از دانشگاه آزاد اسلامی – تهران شمال